Пари навреме

Публичен статус

Листната компания на Българска Фондова Борса (БФБ-София)

Борсов код - 17C

ISIN код на емисията издадени акции: BG1100075073

За Кредисимо АД

Небанкова финансова институция - лидер в онлайн кредитите

За Кредисимо

Създадохме credissimo още през 2007г. Днес, след години на усърдна работа, стремеж към високо качество на услугите и безпрецедентен професионализъм, с гордост можем да заявим, че освен лидер на пазара за онлайн микрокредитиране у нас, се превърнахме и в една от най-иновативните финансови компании. В желанието си да достигнем до повече хора, за да им помогнем да решат част от проблемите на ежедневието, успяхме да развием и предложим финансови услуги, с които променихме кредитирането в България.